Dali su dijelovi original ili zamjenski?

U opisu proizvoda za svaki dio je jasno naznačeno dali je original ili zamjenski.